CETA – nový začátek?

Dne 30. října 2016 podepsal kanadský premiér Justin Trudeau s představiteli Evropské unie obchodní a hospodářskou smlouvu (známou jako CETA), která by měla naprosto změnit dosavadní obchod s Kanadou.

Doposud byl obchod mezi Kanadou a Evropskou unií komplikovaný hlavně díky celé řadě cel a poplatků, které by však CETA měla již od příštího roku začít odstraňovat. Evropská unie vidí ve smlouvě velkou naději pro obchod, který by se tak mohl zvýšit až o 12 miliard eur a mohla by vznikat nová pracovní místa, což by značně mohlo podpořit evropské hospodářství.
vlajky evropské unie

Cesta byla komplikovaná

 Cesta k podpisu CETY však vůbec nebyla jednoduchá a navíc byla poměrně zdlouhavá. Celý dokument se vyjednával mezi oběma stranami více než šest let a v posledních dnech se ke smlouvě začaly některé belgické regiony stavět značně odmítavě, tudíž tento názor musela respektovat i belgická vláda. V zemi vznikla celá řada protestů, kdy strach obyvatel pramení hlavně z právně závazných prohlášení, která jsou ve smlouvě pevně zakotvena. Navíc smlouvu musely podepsat všechny členské země EU, které se na tom musely shodnout.

Vyjádření Donalda Tuska
 Nicméně krátce po podepsání smlouvy se k ní veskrze velmi pozitivně vyjádřil předseda Evropské rady, Polák Donald Tusk, který byl jedním z těch, kdo smlouvu musel podepsat za EU. Dle něj se 30. říjen stal významným dnem pro Evropu a Kanadu, který odstartoval teprve začátek mezinárodních smluv, které budou upravovat meze volného obchodu mezi těmito dvěma zeměmi.
evropská komise
 Navíc smlouvu CETA mezi Evropskou unií a Kanadou bere jako jakýsi mezinárodní standart, podle kterého by Evropská unie mohla vyjednávat další smlouvy s jinými státy, přičemž je momentálně dalších 20 různých kandidátů. K celé záležitosti, která byla doprovázena řadou komplikací, se vyjádřil tak, že “konec dobrý, všechno dobré“. Takže 30. října se zničili poslední hranice, které brzdili volný obchod pro 12. nejdůležitějšího obchodního partnera Evropské unie.