Nespouštějte vlaky z očí


Ač by se mohlo zdát, že vlaky jezdí jenom po kolejnicích a tudíž je není nutno nějak extra sledovat, opak je ve skutečnosti pravdou. Vlaky a další železniční vozidla sledování potřebují. A to důkladné.
Je pro to vlastně hned několik závažných důvodů:

vlak

  • Je třeba vědět, kde se ta která souprava za jízdy nachází. Snad jedině tím lze zabránit případných srážkám vlaků v případě, že strojvedoucí pochybí nebo selže běžná zabezpečovací technika.
  • Je třeba vědět o případných (nebo dnes už spíše běžných) zpožděních, aby se na ně dalo adekvátně reagovat.
  • Je třeba zajistit, aby obsluha nebo někdo jiný nepáchal během přepravy nějaké nepřístojnosti.
  • Je třeba vědět, zda mašinfíra obsluhuje lokomotivu tak, jak má.
  • Je třeba vědět, zda náhodou někdo cestou nekrade pohonné hmoty nebo přepravovaný náklad, což by dopravce mohlo vycházet i na pěkně velké peníze.
  • Je třeba vědět, zda třeba motor lokomotivy, ale i kterékoliv jiné příslušenství funguje tak, jak má.

Takové sledování železničních vozidel je tudíž velice důležitá věc, na níž závisí mnohé. A proto se vyplatí nainstalovat si do lokomotiv dálkový monitoring, přesněji RMC systém, jenž to vše a mnohé další dokáže pohlídat a majitelům a šéfům ochrání jejich majetek. Jenž by byl jinak pochopitelně v ohrožení; protože jsme přece všichni lidi a kdo z nás by si nepřilepšil na cizí účet, kdyby byla naděje na to, že to projde, že?

koleje

Což v tomto případě moc nehrozí. Protože tento systém hlídá pomocí GPS, co se kde zrovna nachází, nepřetržitě sleduje stav paliva, kontroluje lecjaké nastavené parametry a může mít i alarm nastavený pro případ, že by některé hodnoty překročily stanovené limity. RMC také zkontroluje pravidelný servis sledované techniky, identifikuje obsluhu a vyřídí i nemalou porci podnikatele obtěžující byrokracie, jako je nastavení výkazů tras a práce, trasování podle historie či šichtování obsluh.

Systém zkrátka zkontroluje kdeco. A majitel či šéf může být v klidu a vše sledovat virtuálně. Aniž by se někam plahočil a neustále osobně koukal lidem pod prsty. Což u vlaků jezdících sem a tam ani není dost dobře možné.