Mýty, která vám možná brání v refinancování hypotéky

Refinancování je velmi často spojováno s celou řadou mýtů a polopravd, pojďme si proto dnes alespoň některé z nich vyvrátit. Řada lidí se například mylně domnívá, že refinancování je svázáno s nenáviděnou byrokracií a složitým papírováním, při předčasném splacení bude banka vyžadovat vysoké penále nebo že refinancováním je možné ušetřit jen minimálně.

Hypoteční úvěr

Před koncem fixace hypotečního úvěru, je možné postupovat dvěma způsoby. Buď přijmete nově nastavené podmínky na další fixní období, nebo se je rozhodnete neakceptovat. V takovém případě, je ten správný čas na refinancování. J ale zapotřebí najít nabídku od jiného poskytovatele úvěru, který vám nabídne výrazně výhodnější podmínky. Ty mohou tkvět v nižší úrokové sazbě, níže nastavených splátkách či zvýhodnění dalších služeb. Mnoho Čechů však dlouhodobě nesleduje aktuální situaci a neorientuje se v nabídkách ostatních bank. Raději i nadále splácí nevýhodný hypoteční úvěr, ke kterému se uvázali. Jenže právě správným refinancováním je možné ušetřit až tisíce korun ročně.

Refinancování jen se souhlasem aktuálního věřitele

Maketa domu

Refinancování hypotéky je vlastně ve zkratce splacení stávajícího hypotečního úvěru úvěrem novým, který je pro dlužníka uzavřen za výrazně výhodnějších podmínek. Pokud se rozhodnete využít výhodnější nabídku od jiného poskytovatele úvěrů, není zapotřebí mít k tomu souhlas aktuálního věřitele. Je ale zapotřebí ho obeznámit o svém dalším počínání alespoň 30 dní před koncem fixace hypotéky.

Vysoké penále za předčasné splacení

Pokud je refinancování uskutečněno v době fixace, stávající věřitel není oprávněn dlužníkovi naúčtovat jakékoliv penále či ušlý zisk, který mu vznikl s ohledem na předčasné splacení úvěru. Refinancovat stávající hypoteční úvěr je ale podle zákona o spotřebitelském úvěru možné kdykoliv. Mimo období fixace ale banka může požadovat zaplatit úhradu vynaložených nákladů.