Krása a trochu z historie

Pojmem krása se zabývá filosofická disciplína, která se nazývá estetika. Tato disciplína vznikla z řeckého slova aisthetikos = vnímavost, cit (např. pro krásu). Kořeny původu tohoto slova sahají až do antiky a objevuje se i vPlatónových zkoumáních. Ve středověkém křesťanství byl Bůh pokládán za největší krásu, což znamenalo, že veškerá krása světa nepochází od člověka, ale od samotného Boha. Za nejstarší vzor ženské krásy je považována starověká řecká bohyně krásy – Afrodita. Postupem vzniku nových věcí se význam krásy rozšířil.
lucerny a žena
Jak lze krásu vnímat
Vnější krása
Prvotně pod pojmem krása si představíme krásu vnější. To je krása, která jeviditelná zrakem a na povrchu věci nebo člověka. Každý z nás krásu vnímá trochu jinak, a tak se názor na krásu může mnohdy lišit. To, co je krásné pro nás, nemusí být krásné i pro ostatní. Vnější krása bývá nejčastěji vnímána už při prvním dojmu na člověka nebo na věc. V dnešní době tedy „krása” může vést k různým předsudkům a úsudkům, které mohou mít vliv i na lidský život. Bez krásy by nemohly existovat ani některé profese. Avšak krása nemusí znamenat všechno. Kdo se krásný nenarodí, nemusí z toho ztrácet hlavu, protože dneska existuje nespočet salónů krás, a nebo ke vnější kráse může napomoct např. plastický zákrok. Ale nic se nesmí přehánět. Samozřejmě nejcennější krása je ta přirozená. Neměli bychom ani opomenout, že ke kráse nám také může přispět zdravý životní styl.
masáž obličeje
Vnitřní krása
Vnitřní krása není sice tak viditelná jako vnější, ale kdo chce, může ji vidět stejně tak jako tu vnější. Má sice jinou podobu než vnější krása, ale je mnohem méně dostupnější. Tato krása ukazuje, kdo skutečně jsme. Vnitřní krása je to, co z nás vyzařuje (naše vnitřní já), jak nás okolí vnímá, jestli jsme např. upřímný, milý, pracovitý, veselý, ambiciózní, jestli máme radost ze života apod. V dnešní době není moderní „být sami sebou” a tak se stává, že své já pohřbíme a radši se přizpůsobíme okolí. Příkladem mohou být lidi, kteří se stali obětí šikany.  Avšak u našich blízkých nebo u jiných rozumných lidí, může mít naše vnitřní krása obrovskou cenu.  Proto ji neskrývejte a ukažte, kdo skutečně jste.