Vyplatí se investice do malé vodní elektrárny?

Každý, kdo má tu čest bydlet poblíž vodního toku, může teoreticky uvažovat o jeho využití k výrobě elektrické energie. Slouží k tomu malé vodní elektrárny do maximálního výkonu 10 MW – pro zajímavost, takový výkon by pokryl spotřebu elektřiny pro stovku domácností. To je však pouze teorie. V praxi musíme zohlednit celou řadu neopomenutelných faktorů:
řeka v lese
V první řadě musí malá vodní elektrárna (MVE) mít k dispozici dostatečný vodní průtok. Ten by měl být zajištěn celoročním spádem a průtokem o určité intenzitě. Pro příklad ilustrujme situaci, kdy menší říčka klesá v terénu spádem 3 promile (poklesne o 3 metry výšky na 1 km délky) a protéká tudy v průměru 1 krychlový metr vody za sekundu. V takovém případě by dokázala vydat energii pro výrobu 25 kW elektřiny.
tekoucí potok

Svépomocí, nebo instalace odborníkem?

Nejobtížnější krok k pořízení MVE je rozhodnout se, zda si ji vybudovat svépomocí, nebo povolat specializovanou firmu. V každém případě se jedná o zařízení, ke kterému budete potřebovat projekt, a musíte projít schvalovacím řízením příslušných úřadů. Musíte mí také jasno o návratnosti celé investice, tedy, kolik elektřiny elektrárna vyprodukuje. Většinu energie spotřebujete pravděpodobně sami a teprve přebytek lze prodávat do distribuční elektrorozvodné sítě.
vodní turbína

Jedno z ideálních řešení MVE může být třeba takové:

Pořídíte si elektrárnu za přibližnou částku 50 tisíc korun, která poskytne výkon 3 kW. Instalujete ji v říčním toku, který je stabilní a v průběhu roku výrazně nevysychá. Za rok dokážete takto vyrobit zhruba 4,4 kWh, což Vám postačí k pokrytí spotřeby elektřiny na svícení, na provoz všech domácích spotřebičů a také na vaření a vytápění. Přebytek vyrobené elektřiny můžete prodat do distribuční sítě. Návratnost investice nastane v tomto případě zhruba za 4 roky a poté už budete na elektřině jen spořit a vydělávat. Samozřejmě musíte odečíst náklady na údržbu zařízení, jehož životnost je ovšem mnohaletá.